Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Herrer

Herregruppen

Formålet med Herregruppen er å gi et sportslig tilbud til de av klubbens medlemmer som ønsker å satse litt tid på å forbedre sitt eget spill og som ikke per i dag er på elitenivå. 

Hver enkelt vil selvfølgelig kunne ha ulike mål med dette men felles for alle bør være at de ønsker å utvikle sitt eget spill. 

For å oppnå disse målene vil vi blant annet bruke proen som en viktig del av dette. Samtidig vil gruppens medlemmer også jobbe med sine målsetninger sammen og ved egentrening.

Det er fast spill på banen hver torsdag, med start kl.1700, ingen påmelding, møt opp.

Hvis du ønsker å være med i herregruppens faste treninger, ta kontakt med klubben

msgk@online.no

''Satsingsgruppe''
 
 Hva tilbys deltakerne:
 • Ukentlige samlinger med fokus på prestasjonsfremmende treningsmetodikk.
 • Halv pris på protimer utenom treningstimer
 • Fri bruk av driving range
   
  Krav til deltakerne:
 • Delta i brutto slagturneringer utenfor Mjøsen golfklubb i løpet av sesongen.
 • Delta på minst halvparten av treningene (opptelling etter juni, de som ikke oppfyller kravene uten gyldig grunn mister fri bruk av range og redusert pris på pro)
 • Være en aktiv bidragsyter på trening og bidra med egne erfaringer og egen kunnskap
   
  Pris: 500 kr
   
  Treninger begynner klokken 18.00 og varer ca. 1 time.
Nordea
Minolta
BDO
Satema
Heggelund Bygg
Scandic
Nedre Stokke Gård