Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte avhold 15. februar

Publisert: 17. februar 2017  av Eleonore Rønneberg

Årsmøtet vedtok årsrapport og årsregnskap for 2016. Medlemskontingent ble økt og styreleder Eleonore Rønneberg ble gjenvalgt. På årsmøtet fikk Kai Kalve pokalen for Klubbmester match - vi gratulerer.

 • Årsberetning med regnskap ble gjennomgått.
Enstemmig vedtatt
 
 • Godtgjørelse til revisor: Honoreres etter regning.
 • Godtgjørelse til Styret i Mjøsen GK: Forslag til forenklet godtgjørelse.  Styret betaler medlemskontingent (greenfeemedlemskap) og får fritt spill.
 • Representasjon i NGF etc. Styret får fullmakt til å oppnevne representanter.
 • Medlemmer som er andelseiere får to greenfeebilletter.
 • Greenfee - uendret / styrets forslag om økning av greenfeeheftet ble trukket.
                                          
 • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Styret hadde forslag om endring av medlemskontingenten. Det har ikke vært endringer på mange år og det er nødvendig med en justering.
  • Medlemmene ønsket en større økning for å sikre klubben inntekter.  Følgende ble vedtatt:
  • Styrets forslag er at medlemskontingenten endres for følgende kategorier:.
    
    
   Enstemmig vedtatt unntatt endringen av greenfeemedlemskap, da to ønsket styrets forslag
  • Detaljert budsjett ble gjennomgått og styret ble bedt om å se på Visit Lillehammer som et tillegg til andre markedsføringskanaler. Styret arbeider videre med budsjettet sammen med de nye styremedlemmene.
   • Valgkomiteens innstilling til styresammensetning i Mjøsen GK for 2017:
    Valgkomiteens medlemmer er
    Britt Evensen
    Pieter van den Berg
    Odd Kristiansen
    Birgit Taje, varamedlem
     
                                                Verv                                                         Komiteens innstilling          Periode          Status
       
        Styreleder                           Eleonore Rønneberg                                2017              På valg
        Nestleder                            Yngve Waaler                                            2017 - 2018   Ny
        Styremedlem                      Are Narten Hovde                                   2017 – 2018  Ny
        Styremedlem                      Terje Myrvang                                          2016-2017     Ikke på valg
        Styremedlem                      Haavard Larsen                                       2017               Ny   
        Styremedlem                      Barbro Afseth Fredriksen                      2016-2017     Ikke på valg
        Varamedlem                        Kjetil Landgraff Ekern                            2017               På valg
     
                                                                                         
       Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
     
 • Kai Kalve fikk overrakt vandrepokalen som klubbmester i matchspill.
 
 • Finn Gyllstrøm fikk blomster for styreverv. Anders og Britt fikk blomster for lang og tro tjeneste i banekomiteen.
  
 • Eleonore takket for tilliten og ser frem samarbeidet med det nye styret og en ny sesong sammen med alle medlemmene. Hun takket deltagerne for møtet og ønsket alle vel hjem.

Nordea
Minolta
BDO
Satema
Heggelund Bygg
Scandic
Nedre Stokke Gård