Herrer

Møt opp torsdager kl.17.30

Det spilles fast turnering, Herregolfen, på torsdager med start kl. 17.30. Her er også spillere som er inne i Nybegynner opplæringen velkomne til å delta. Deltagelse her godskrives i opplæringsprogrammets praksisdel.

Vi prøver å få alle ut i løpet av 10 minutter ved å starte fra flere hull likt.

Møt opp et kvarter før start. Turneringen avsluttes med kaffe og premieutdeling.