Medlemskap

Medlemskap og priser 2019

Ønsker du å bli medlem av Mjøsen Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider HER. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf , eller send mail til msgk@online.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.

kr 6 500

Inkluderer fritt spill

20 % rabatt på ordinær greenfee

2 voksne + hjemmeboende juniorer
Inkluderer fritt spill

1 voksen + hjemmeboende juniorer
Inkluderer fritt spill

Inkluderer fritt spill

Inkluderer fritt spill

Inkluderer fritt spill

Inkluderer fritt spill

kr 2 500

Inkluderer fritt spill