Medlemskap

Medlemskap og priser 2018

Ønsker du å bli medlem av Mjøsen Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider HER. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf , eller send mail til msgk@online.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.

Hovedmedlem
kr 6 500

Inkluderer fritt spill

Hovedmedlem Greenfee
kr 2 750

20 % rabatt på ordinær greenfee

Familiemedlemskap 2 ++
kr 13 000

2 voksne + hjemmeboende juniorer Inkluderer fritt spill

Familiemedlemskap 1 ++
kr 7 000

1 voksen + hjemmeboende juniorer Inkluderer fritt spill

Junior t.o.m. 11 år
kr 500

Inkluderer fritt spill

Junior 12 t.o.m. 15 år
kr 1 000

Inkluderer fritt spill

Junior 16 t.o.m 19 år
kr 2 000

Inkluderer fritt spill

Eldre junior fra 20 år t.o.m 21 år
kr 2 500

Inkluderer fritt spill

Student fra 22 år t.o.m 26 år
kr 2 500

Inkluderer fritt spill