Klubben

Årsmøte 25. februar 2021 kl. 18:30 blir digitalt på Teams

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 10. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

På grunn av coronasituasjonen vil årsmøte bli avholdt digitalt på Teams. Styret vurderte i sitt møte i går at vi velger denne løsningen av hensyn til smittevern og usikkerheten som er med "hvor skjer det noe". Håper dette allikevel gir oss de beste beslutninger inn i en ny sesong. Møtelenke sendes ut før møtet og påmelding skjer i golfbox "turnering" årsmøte

Årsmøtet er innkalt ved mail 18. desember 2020 samt på facebook 10. januar ble det påminnet

Årsmøte
Mjøsen Golfklubb
25. februar 2021 kl. 18.30
Digitalt på Teams

 Husk påmelding i golfbox - Turnering Årsmøte

 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2020
 5. Behandle regnskap 2020 med revisjonsberetning og kontrollutvalgets beretning.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Vedta klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta valg
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 1 varamedlem
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Sakspapirer sendes ut senest en uke før.

Iht Mjøsens lover skal forslag være sendt styret 14 dager før møtet.