Klubben

Årsmøte avholdt med stor deltagelse

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 21. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Mange møtte på årsmøtet og det ble fine diskusjoner om fremtiden og året 2019. Det ble vedtatt uendret kontingent for 2019. Styret takker for tilliten og alle blir med i nytt år. Kjetil fikk overrakt vandrepokal som Klubbmester Match 2018. Aage avslutter sin jobb på banen og blir heltidspensjonist etter 15 år. Vi takker for en stor innsats og ønsker lykke til med golfen. Takk til Brit og Kari for kake og kringle til kaffen. Vi gleder oss til ny sesong.