Klubben

Info fra medlemsmøtet 12 november

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 24. november 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tross svært dårlige kjøreforhold møtte over 30 medlemmer opp til medlemsmøtet.Møtet startet med en kort status over «rikets tilstand». Det har vært en bra sesong på Mjøsen og økonomien er under kontroll. Antall medlemmer har en svak nedgang, men medlemskontingenten er litt høyere enn 2018. Greenfee er litt lavere og drivingrange noe høyere – litt senere åpning av banen.Shopen har gått litt bedre i 2019 og bemanning både på banen og shopen har vært stabil.

Hei alle sammen – litt info fra medlemsmøtet
 
Tross svært dårlige kjøreforhold møtte over 30 medlemmer opp til medlemsmøtet.
Møtet startet med en kort status over «rikets tilstand». Det har vært en bra sesong på Mjøsen og økonomien er under kontroll.
Antall medlemmer har en svak nedgang, men medlemskontingenten er litt høyere enn 2018. Greenfee er litt lavere og drivingrange noe høyere – litt senere åpning av banen.
Shopen har gått litt bedre i 2019 og bemanning både på banen og shopen har vært stabil.

Det er ikke laget kalendere for 2020 og Finn Gyllstrøm oppfordret medlemmene til å støtte klubben allikevel. Konto 6188.05.030169
 
Etter en kort presentasjon i plenum delte vi inn i grupper
 
Marked: Bjørn Steinar Nystrand og Terje Lindholm (ikke tilstede, men med i gruppen)
·         Forslag til nye teeskilt med reklame foreligger
o   Utarbeidet i samarbeid med GlamiTec AS og Gunnar Hippe AS

·         Plan for sponsorvirksomhet
·         Medlemmer oppfordres til å foreslå potensielle samarbeidspartnere
 
Driving range – Overbygg øvre del - Are Narten Hovde og Eleonore
o   Søknadstegninger er klare og vil bli oversendt kommunen
·         Starte detaljprosjektering og dimensjonering av overbygget mtp snø- og vindlast.
·         Se på prisreduserende tiltak
·         Vurderer å starte med støping av såle 


Plan for dugnad / kjøp av tjenester utarbeides av Are og Erlend Rønsholm
 
Treningsgruppa – Terje Myrvang
·         Innholdet i treninga bør være variert med lek og uhøytidelige konkurranser
·         Det bør være en større sosial del i trening, kurs og annen opplæring.
·         Det er viktig å få knyttet nybegynnere og nye medlemmer til en sosial gruppe.
·         Vi vil forsøke å etablere en treningskveld i uka på Kilde skole i vintersesongen.
 
Medlemsrekruttering -  Kjetil Ekern og Lars Mengshoel
·         "Ta med en venn", kan vi huke tak i 50 stk. som kan ta med en venn? Kjenner du noen? Tenk på det, slik at du vet hvem du inviterer med i mai for det er viktig å komme i gang tidlig.
·         Grill og spill, dette virker som et bra forslag som vi burde gjennomføre. Går kort ut på at vi inviterer til grilling en fast dag i uka og spiller 3 – 4 hull med «fadder/vert» etterpå.
o   Det henger godt sammen med "Ta med en venn"-kampanjen og kan være et enklere alternativ til en full åpen dag.
·         Hvis vi satser på å rekruttere mange nye folk, bør vi også ha gode nybegynnersett til utlån. Kanskje er det noen "nye" medlemmer som har byttet ut nybegynnersettet og vil bli kvitt det gamle?
 
Banen – forbedringer – arbeider - Yngve Waaler og Steinar Martinsen
·         Utarbeidelse av Tee 40 for å få et kortere banealternativ – banen slopes og utslagene vil ligge i fairwaykant klippet, men ikke oppbygget
o   Ferdig oppmålt og klar for slope
o   Litt planering for å få plane utslag på enkelte hull
o   Endre i baneguiden på hjemmesiden og legge ny kort bane i golfbox
·         Hogging utført på hull 14 og hull 16.
·         Grøfting på hull 17 og hull 8
·         Arbeid igangsettes for utbedring av bru i innkjøringen
 
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ideer til andre tiltak.
 
Mjøsen Golfklubb
For Styret og komiteer
 
 
Eleonore