Klubben

Innkalling til årsmøte 27. februar kl. 18.30

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 20. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret innkaller herved til årsmøte i Mjøsen Golfklubb 27. februar 2020 kl. 18.30 i kantina på Moelven Industrier ASA, Industriveien 2, Moelv.Saker til behandling er omtalt i Mjøsen Golfklubbs lover § 13.

Forslag som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må i henhold til golfklubbens lover sendes golfklubbens styre v/styreleder Eleonore Rønneberg    eleonore.ronneberg@gmail.com  senest torsdag 13.februar  kl. 17.00
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet  på klubbens hjemmeside www.msgk.no  og sendt ut på mail.
For å ha stemmerett på golfklubbens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se golfklubbens lov § 6.
 
Velkommen til årsmøte
 

Med vennlig hilsen Mjøsen golfklubb