• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Lekkasje i vanningsdammen

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 28. august 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Overløpsventilen har løsnet fra bunnen av dammen og vannet renner ut i bekken. Vi etterfyller fra Mjøsa, men det er ikke nok til å holde nivået høyt nok. Dette gjør at vi nå ikke får vannet og må utsette planlagte høstarbeider.Vi jobber videre med saken på mandag sammen med entreprenør.