Klubben

Minner om årsmøtet 20. februar kl 18.30

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 3. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi minner om årsmøtet 20. februar kl. 18.30 på Moelvens hovedkontor, kantina.Hjertelig velkommen til møte og bli med å planlegg sesongen 2019 og fremover. Forslag som ønskes behandlet sendes styret v/styreleder innen 6. februar. Lover se under klubben.

Viser til brev med kalendere og minner om
Årsmøte:

Onsdag 20. februar 2019  kl. 18.30
Moelven Industriers hovedkontor -  kantine, Industriveien, Moelv
Sakspapirer blir sendt ut med mail senest en uke før.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Agenda
  1. Godkjenne de stemmeberettigede  
  2. Godkjenne innkalling og saksliste 
  3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsberetning 2018 
  5. Behandle regnskap 2018 med revisjonsberetning 
  6. Behandle forslag og saker 
  7. Fastsette medlemskontingent  
  8. Vedta klubbens budsjett  
  9. Vedta klubbens organisasjonsplan 
  10. Foreta valg