Klubben

Nye golfregler kommer fra 2019 - regelkvelder kommer

Av: Eleonore Rønneberg  |  Publisert: 23. august 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Fra 2019 er det nye golfregler - disse har store endringer fra nåværende regler og har fokus på raskere spill og kortere tid til å lete ball. Vi har behov for å trene og minner om en del punkter som kan gjøre spillet raskere og derved bedre tidsforbruket betraktelig.

Spillets ånd: Spillet avhenger av den enkeltes redelighet til å vise hensyn til andre spillere og å overholde reglene Regel 6.1 Spilleren er ansvarlig for å kunne reglene
 
 
Det finnes flere årsaker til sakte spill, blant annet leting og dårlige rutiner.
 
Leting har klare regler:
Ved leting – påse at tiden holdes – max 5 min - deretter er ballen «død» om den finnes etter det - regel 27c Ikke funnet innen 5 minutter fra spiller har startet å lete etter den, må spilleren spille en ball, med et straffeslag, så nær som mulig fra det punktet den opprinnelige ballen ble spilt. (se regel 20 – 5). Straff for brudd på regel matchspill – Tap av hull, slagspill – to slag
o    Neste år blir denne tiden max 3 min – det er bare å trene. Husk å slå med en provisorisk ball for å spare tid ved tvil om en finner ballen.
o    Markør må følge med på forbrukt tid – overskridelse gir straffeslag.
Ball spilt på etter 5 min, så er dette en feil ball- 2 straffeslag- hvis feil ikke rettes før neste hull- disk.
 
Sakte spill generelt
6-7. Unødvendig forsinkelse. Sakte spill
Spilleren må spille uten unødvendig forsinkelse og i henhold til enhver retningslinje for spillehastighet som komiteen kan fastsette.
 
Anmerkning 2: I den hensikt å forhindre sakte spill, kan komiteen i bestemmelsene for en konkurranse (regel 33-1), fastsette retningslinjer for spillehastighet inkludert maksimum tillatt bruk av tid til å fullføre en fastsatt runde, et hull eller et slag.
 
Vi har nå muligheten til å skrive ut scorekort med tidsskjema. Dette er det samme tidsskjema (Pace of Play) som brukes ved store turneringer.
Det er ikke tvil i reglene om at det oppfordres til hurtig spill.
For å ha en sanksjonsmulighet må komiteen sette en maksimum tillatt tid.
En utfordring i klubbturneringer er hvordan dette skal håndheves.
Første tiltak er at det trykkes tidsskjema på scorekortene. Det er å forvente av klubbens medlemmer at de skal gjøre så godt de kan for å spille en runde innenfor det fastsatte skjemaet.
Styret oppfordrer dame/herre/senior komiteer til å ta opp dette og komme med tilbakemeldinger på hvordan dette kan håndheves.
Styret vil benytte oppslagtavle i klubbhuset til å huskeliste for raskere spill.
 
Ved brudd på reglene i en mindre turnering uten dommer, må turneringsleder kontaktes – er denne i tvil, kan turneringsleder ringe en dommer og be om råd.

Mjøsen Golfklubb kan ikke ha dommere tilstede på klubbturneringer eller senior-, dame- eller herrekvelder.