Herrer

Herregruppen

Formålet med Herregruppen er å gi et sportslig tilbud til de av klubbens medlemmer som ønsker å satse litt tid på å forbedre sitt eget spill og som ikke per i dag er på elitenivå. 

Hver enkelt vil selvfølgelig kunne ha ulike mål med dette men felles for alle bør være at de ønsker å utvikle sitt eget spill. 

For å oppnå disse målene vil vi blant annet bruke proen som en viktig del av dette. Samtidig vil gruppens medlemmer også jobbe med sine målsetninger sammen og ved egentrening.

Det er fast spill på banen hver torsdag, med start kl.17.30, ingen påmelding, møt opp.